Disclaimer

SLOVENSKÁ VERZIA

Blog de la Licorne je blog zameraný predovšetkým na krásu a životný štýl. Väčšina fotografií, ktoré sú dostupné na tomto blogu, je vytvorených a upravených mnou, ak nie je uvedené inak. V prípade, ak by ste chceli niektorú z týchto fotografií použiť, kontaktujte ma vopred, nakoľko som ich autorom.

• Recenzie

Produkty, ktoré boli mojej osobe poskytnuté istou spoločnosťou (firmou, organizáciou atď.) za účelom recenzie, sú označené informáciou * poskytnuté na recenziu, poskytnuté za účelom recenzie (a pod.), prípadne v anglickom variante * provided for a review / for review purposes atď). V prípade, ak článok nedisponuje žiadnou takouto informáciou, produkt/služba boli zakúpené mnou, za moje vlastné peniaze, resp. nie sú žiadnou reklamou, PR položkou či inou protislužbou.

Každá z recenzií publikovaných na tomto blogu, nech už ide o akýkoľvek produkt/službu, je založená na mojich vlastných osobných skúsenostiach s produktom/tmi (prípadne skúsenosti so službou/ami), ktoré som vyskúšala, otestovala. Tieto názory patria mne a žiaden z nich nie je nijako niečím alebo niekým ovplyvnený. Avšak moje názory sa, pravdaže, môžu časom meniť.

Každá z recenzií reflektuje moje vlastné osobné skúsenosti. V prípade, ak mi nejaký produkt vyhovoval (alebo stále vyhovuje), nemusí to tak byť aj pri iných osobách. Každý z nás má jedinečnú pleť, jedinečné telo, jedinečný organizmus. Ak mi niečo vyhovuje a som s tým spokojná, nemusí to vyhovovať iným a vice versa.

Konkrétne informácie sa môžu časom meniť. Nie som zodpovedná za žiadne chyby alebo opomenutia v týchto informáciách, tak isto ako ani za dostupnosť týchto informácií. Nenesiem žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, zranenia alebo škody spôsobené vystavovaním či použitím týchto informácií. V prípade použitia akejkoľvek informácie zverejnenej na tomto blogu konáte zo svojej vlastnej vôle a vy ste za toto svoje konanie zodpovední.

Ak sa rozhodnete zakúpiť si akýkoľvek produkt/službu cez odkaz, ktorý sa nachádza na tomto blogu, a v tomto procese sa vyskytne akákoľvek chyba, podniknúť kroky na jej vyriešenie musíte s konkrétnou spoločnosťou, e-shopom, treťou osobou, cez ktorú ste túto kúpu realizovali, nie s autorkou tohto blogu.

• Články a obsah

Ako autorka blogu si vyhradzujem právo zmazať akékoľvek mnou vytvorené články, fotografie a iné príspevky, ktoré si na tomto blogu alebo svojich sociálnych sieťach, ktoré spravujem, už naďalej neželám ponechať. Taktiež si vyhradzujem právo ich kedykoľvek upravovať (tento bod sa týka syntaxe, gramatiky a podobne jazykovo-orientovaných skutočností, netýka sa obsahu článku, ale jeho formálnej stránky).

• Affiliate odkazy

Niektoré z odkazov, ktoré sú na tomto blogu dostupné, môžu byť affiliate. To znamená, že z kliknutia na tieto odkazy sa isté % (alebo %-tá) pripočítajú mne, vo forme akéhosi finančného bonusu. Vám z týchto odkazov neplynie žiaden zisk, ani sa vás ďalej nijako špeciálne netýkajú. V prípade, že ma takouto formou nechcete podporovať, konkrétne produkty/služby si môžete vyhľadať jednoducho cez internetový vyhľadávač. Ak sa ich rozhodnete zakúpiť cez odkazy zverejnené na tomto blogu, konáte na základe vášho rozhodnutia. V prípade affiliate odkazov (či zľavových kupónov) je v článku jasne a zrozumiteľné uvedené, že ide o tento druh odkazov.

• Informácie

Informácie dostupné na tomto blogu, slúžia predovšetkým a iba na zábavné a informačné účely. V prípade, že sa na niektorú informáciu spoliehate alebo jej plne dôverujete, robíte tak na svoje vlastné riziko. Konkrétne informácie si preto, prosím, overte aj mimo tohto blogu, prípadne sa poraďte s odborníkom v konkrétnej oblasti. Nie som zodpovedná za presnosť či úplnosť akýchkoľvek informácií, ktoré sú na tomto blogu (či mojich sociálnych sieťach spojených s ním) dostupné. Taktiež nie som zodpovedná za informácie dostupné na stránkach, na ktoré vás presmerujú odkazy umiestnené na tomto blogu.

Konkrétne informácie sa môžu časom meniť. Nie som zodpovedná za žiadne chyby alebo opomenutia v týchto informáciách, tak isto ako ani za dostupnosť týchto informácií. Nenesiem žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, zranenia alebo škody spôsobené vystavovaním či použitím týchto informácií. V prípade použitia akejkoľvek informácie zverejnenej na tomto blogu konáte zo svojej vlastnej vôle a vy ste za toto svoje konanie zodpovední.

Zásady ochrany osobných údajov

Blog de la Licorne (ako aj jeho autorka) nezdieľa žiadnu z vašich osobných alebo kontaktných informácií so žiadnou treťou stranou. Tento blog neukladá ani nezbiera informácie o vašej návšteve tohto blogu pre potreby iné ako analyzovanie výkonnosti obsahu cez používanie služby cookies, ktorú môžete kedykoľvek vypnúť. Tieto úkony spadajú pod spoločnosť Google.

Nie som zodpovedná za zásady ochrany osobných údajov v rámci iných stránok, na ktoré na tomto blogu odkazujem. Taktiež nie som zodpovedná za zásady ochrany osobných údajov v rámci mojich inzerentov, partnerov alebo ľudí, ktorí na tomto blogu komentujú články. Tieto zásady ochrany osobných údajov podliehajú zmenám bez upozornenia.

ENGLISH VERSION
Blog de la Licorne is a beauty and lifestyle blog.

Most of the photos here are taken and edited by me (except wishlists, inspirational article etc.). In case you want to use some of my photos, please ask me first.

The product (or products) which is (are) sponsored by a certain company (companies) for purposes of a review are marked with a label "*provided for a review". If there isn´t put any label like this, all of them are bought with my own money.

Every single review which is published on this blog is based on my own personal experiences with the product (or products) I was reviewing. Those opinions belong to me and none of them is influenced by anything or anyone else. In addition, my opinions may change from time to time as a result of having an open mind.

The information on this blog is for entertainment and informational purposes only. In case you rely on any information which is available on this blog, it is at your own risk. Because of that, please take time to research for information outside of this blog. I make no representation to the accuracy or completeness of any information on this blog or on any outbound link on this site. I will not be liable for any errors or omissions in this information nor for the availability of this information. I will not be liable for any losses, injuries, or damages from the display or use of this information.

As I mentioned before, every single review is based on my own personal experiences. I would like to inform that if some product worked (or didn´t work) good for me (and my skin) it doesn´t mean it will work (or won´t work) good for you (and your skin). Every skin is a unique one. When something is suitable for mine, it doesn´t mean it will also be suitable for another person´s skin and vice versa.

Some of the links and advertisements on this blog may be the affiliate ones. Clicking through these links comes at no cost to you, and you may simply look up products or services on search engines if you do not wish to support this blog. I am not responsible for the actions of my advertisers or sponsors. If you choose to buy a product or service from a link which is available on this blog, you must take an action with that exact company to resolve any issues which may occur.

PRIVACY POLICY
Blog de la Licorne does not share or sell any of your personal or contact information with any third-parties. This blog doesn´t store or collect any information about your visit to this blog for use other than to analyze content performance through the use of cookies, which you can turn off at any time. We are not responsible for the privacy policy of other sites we link to or the privacy practices of any of our advertisers or blog commenters. This privacy policy is subject to change without notice.