Life Cleansing Tips | Start Over 🧹✨

Blog de la Licorne

Peknú nedeľu želám všetkým ~ Už dlhšiu dobu - a pred niekoľkými mesiacmi to i takýmto spôsobom fungovalo - som rozmýšľala nad nejakými lifestylovými článkami spadajúcimi pod starostlivosť o dušu, starostlivosť o seba, o telo a podobne, ktoré by som zverejňovala každú alebo aspoň každú druhú nedeľu. Takéto oddychové články sú podľa mňa na tento deň ako stvorené. Dnes som si pre túto príležitosť pripravila zopár očistných tipov, ktoré môžete praktizovať aj vo vašom živote a zbaviť sa tak neželanej negatívnej energie či iných neduhov pre to, aby ste sa cítili oveľa lepšie, spokojnejšie a pokojnejšie. Ide predovšetkým o tipy zo života, ktorými sa riadim a ktoré využívam. Mnohé z nich sú priam evidentné, ale niektorí ľudia a niekedy aj ja sama ich potrebujem doslova niekde vidieť alebo počuť, aby som si ich uvedomila a zamyslela sa nad nimi. Bez zbytočných okolkov sa do nich teda rovno pustime :-)

Hello, my lovely little licornes ~ It has been quite a long time - and a few months ago it was actually "working" pretty well - since I started to think about some lifestyle topics to share with you every, or at least every second Sunday. I was thinking of articles like taking care of your soul, self-care or self-love. This kind of article is, at least for me, just perfect for peaceful Sundays. Today´s article will be about a few tips of mine which can help you with proper cleansing of your life and which can make you feel happier and, I do hope, better. It is truly important to get rid of the unpleasant negative energy to feel "lighten". Most of them are pretty evident indeed, but some people, and from time to time even I, just need to "see" or "hear" them to actually realize and think about them. Well, let´s start sharing them, shall we? :-)

1. vyčistite si mobil, počítač či akékoľvek iné zariadenie od fotografií, videí či správ, ktoré naďalej nepotrebujete alebo nechcete

2. z času na čas si vyčistite záložky a históriu v prehliadačoch

3. hudobný vkus sa počas rokov života môže zmeniť. Tiež ste z tých, ktorí z času na čas iba listujú v zoznamoch hudby to, čo chcú skutočne v tej konkrétnej chvíli počúvať? Možno by nebolo zlé si z času na čas pretriediť aj skladby obľúbených interpretov.

4. zbavte sa všetkého oblečenia, kozmetiky, predmetov, sošiek a všeličoho iného, čo už nepotrebujete, nenosíte alebo jednoducho nechcete. Môžete ich darovať svojim blízkym či priateľom, ktorí pre tieto veci nájdu využitie (čo robím najčastejšie i ja) alebo ich darujte na charitu, do útulku pre pískov a pod. Nenechajte sa zaplaviť vecami, ktoré vás nerobia šťastnými a sú vám iba na "ťarchu", hlavne ak si tieto veci už čo-to vo vašom živote odžili.

1. clean your mobile phone, personal computer or any other technical device from the photographies, video or messages that you no longer want or need.

2. from time to time, get rid of the favourite tabs and history in your browser.

3. our music taste can vary and change during our lifetime too, so it is good to manage your playlists and delete the songs and interprets you are no longer listening to. It also saves time since you will not be scrolling down for eternity just to find the song you actually want to hear in the meantime.

4. get rid of the clothing, cosmetics, and any other objects you are no longer using or simply do not need anymore. You can actually give it to your friend or family member who will actually wear them or just be happy to have them. Or, on the other hand, you can give them to any charity organization or dog shelters to help other people and doggies to stay warm during the cold days.


Blog de la Licorne

5. vymažte si konverzácie na instagrame, facebooku a iných sociálnych sieťach, ktoré využívate, s ľuďmi, s ktorými už nie ste a pravdepodobne ani nebudete v kontakte. V mojom prípade ide predovšetkým o jednoduché a plytké konverzácie zo strán ľudí, ktorí vlastne nemajú záujem o vás, ale o čosi úplne iné .. (you surely know what I mean ..).

6. ľudí, ktorí vás obťažujú alebo vás otravujú a vám je to nepríjemné, si jednoducho bloknite. Nie ste povinní komunikovať či byť v kontakte s hocikým, kto si o to žiada. Vy rozhodujete o tom či s niekým budete v kontakte alebo nie. Nie ten druhý. Navyše ak vás do konverzácie náhli a ide o jednu z tých plytkých konverzácií, ktoré som spomenula už vyššie. Nestrácajte čas s ľuďmi, s ktorými sa to neoplatí.

7. povedzte všetko, čo máte na mysli a neduste to v sebe. Uvidíte, uľaví sa vám a už si nad tým nebudete zbytočne lámať hlavu. Navyše slušnosť a morálka sú jedna vec, ale to, vyhovoriť sa z duše, je vec druhá. Ak sa niekto urazí i napriek tomu, že ste to mysleli v dobrom, vedzte, že chyba nie je vo vás. Ak sa vám ťažšie roypráva, pretavte to napríklad do ručne písaného listu :-)

8. aspoň raz za týždeň si dôkladne upratajte izbu/byt a ak to bude možné, aspoň raz za deň si ju/ho priadne vyvetrajte. Čistý vzduch dokáže skutočné zázraky a navyše sa vám bude večer o čosi lepšie zaspávať.

5. delete conversations in between you and other people you are no longer in touch with and you even will not probably be. In my case, these people are mostly looking for "something else" than actually getting to know who you are - and you surely know, what I mean.

6. people who are bothering you or making you feel unpleasant and uneasy are easy to just block. You are not required to keep in touch and communicating with anyone who wants it like this. You will decide whether you will or not. Do not waste your precious time with people who are not worth it.

7. if you have something on your mind, speak it out! You will feel lighter afterwards and you will feel peaceful as well. To be polite and moral is one thing, but to speak your soul is another. And if the other person will take it personally and do not try to even understand what you are saying, you are not the one at fault. If talking is hard for you, try a hand-written letter.

8. tidy up your room/flat completely at least once a week and do not forget to clear the air at least once a day. You will fall asleep easily too.

Blog de la Licorne

9. už dlhší čas ste rozmýšľali nad novým zostrihom, farbou na vlasy alebo čímsi podobným? Pustite sa do toho čím skôr. Ak vám práve to pomôže cítiť sa lepšie a byť so sebou viac spokojný, prečo nie? :-)

10. sadnite si na niekoľko minút do ticha a buď vypnite úplne, alebo premýšľajte. Ak sa rozhodnite pre premýšľanie, nerozmýšľajte nad negatívnymi vecami, predovšetkým takými, s ktorými už nič nezmôžete, ale radšej sa zamerajte na to, kde chcete ako bytostná entita napredovať. Ja osobne mám takéto filozofické chvíľky priam niekoľkokrát do dňa a ešte stále som pre seba nenašla to pravé orechové, avšak nevzdávam sa a vždy si na pár minút sadnem a podumám, čo vlastne od tohto života chcem. Bytostne som jednoduchý človek, takže i taká povedzme cukrová vata mi vyčarí nesmierny úsmev na tvári :-)

11. nezbúdajte ani na svoje telo! Teraz nemám na mysli všetky tie nezmyselné a marketingovo nastavené detoxy. Čo i len jedno jabĺčko denne alebo taká mandarínka vám môže prispieť s čistejšiemu a predovšetkým zdravšiemu dňu. Pamätajte - najmenšie kroky sú tie najdôležitejšie. Taktiež zvýšte príjem vody do organizmu. Ja mám po takom plnom pohári vody neskutočne očisťujúci pocit ♥

12. započúvajte sa do krásnej klasickej hudby alebo si niečo krásne prečítajte. Nedám dopustiť na Rachmanina či Annu Kareninu ♥

9. have you been lamenting or whether or not get a new haircut, hair colour or anything else? Now it is the best time to get it. If you are going to feel happier and even more confident with who you are, so why not? :-)

10. sit down in complete silence and turn off completely or, on the other hand, focus and think of something. Well, if you decide to do the second thing, do not think about anything negative and something you just can´t change any more. Let´s decide on where you can actually get as an entity in your life. Personally, I do have these kinds of "philosophical sessions" even a few times per day and I do still struggle on what I actually want to do. But I am trying to understand it every day. In the end, I truly am a simple person - even a cotton candy can make me sooo happy that you can´t even imagine.

11. do not forget about your body! Even an apple or a small tangerine a day can make a difference. You will make your body healthier and happier at the same time. Remember - small steps are the most important ones! Also, increase the water intake. Personally, I just love that "clean" effect after drinking a glass of water ♥

12. listen to classical music or read something beautiful. I can´t live without Rachmaninoff and Anna Karenina ♥


Blog de la Licorne

13. ak sa cítite psychicky vyčerpaní, ak je to možné, zoberte si na pár dní voľno a naplánujte si, ako strávite tieto dni. Produktivita je nesmierne dobrá vec, avšak oddych v pohodlí domova taktiež.

13. if you are mentally exhausted, take a few free days, if possible. Being productive is an awesome thing, but resting home is too.

14. niekedy tiež postačí v konkrétnej situácii iba zdržať sa komentára, predýchať v pokoji a ďalej nereagovať.

13. if you are mentally exhausted, take a few free days, if possible. Being productive is awesome, but to rest enough is important too.

14. sometimes it´s just enough to don´t say anything, take a deep breath and don´t do anything.


~ 10. 11. 2019 ~ 15:24 ~

No comments:

Post a Comment

Thank you for every lovely comment, visit nad follow ♥
Love you all ♥
Have a nice day ! ;)