Care of the Soul // Self Care o.1

Starostlivosť o dušu

Krásny piatok želám. Nad konceptom tohto článku som rozmýšľala už niekoľko týždňov, ba priam mesiacov či dokonca rokov. Vždy som si to predstavovala inak, vždy som sa chcela venovať nejakému problému v inom uhle. Napokon som ale tieto myšlienky zavrhla a nedostala sa k tomu vôbec. Asi mi chýbala presná predstava toho, ako by mal článok vyzerať a čo by som ním vlastne svetu chcela povedať. Netuším. Jedno ale viem, teraz cítim, že je ten správny čas, aby som si tento rest z minulosti konečne odškrtla za already done. Samozrejme, ako aj pri ostatných článkoch tohto typu, budem sa venovať prevažne svojej osobe a tomu, čo pre mňa znamená self care, čiže starostlivosť o samú seba. Želám príjemné čítanie ~

Hello my lovely little licornes ~ It has been such a long time since I wanted to publish an article like this for the first time. I feel like it was "only" a few weeks, but in reality it was something about a few months, maybe even a few years. Every single time I was thinking about how should it look like I wanted it to look like different - this time I wanted to talk about this, that time I wanted to talk about that. I wanted to analyze the problems from every angle. In the end, I didn´t write anything. Maybe I was just lacking an imagination about how it should look like or what I really wanted to say by writing it. I dunno. But there´s something I know for sure - this is the right time to publish it. Finally, I can tick it as "already done". Of course, even this time I will be talking mostly about my person and I will be also explaining what a "self care" means to me. Enjoy the reading ~

Prečo je starostlivosť o seba potrebná?
Mnohí si ani len neuvedomujú, ako je starostlivosť o seba samú či samého dôležitá. Dosť často sa ale s týmto pojmom stretávame napríklad keď je označovaný ako me time či vo voľnom preklade chvíľka pre mňa. Je to čas, ktorý venujeme iba sebe, svojej duši. Pre mňa je tento čas niečo, kedy vypínam a kedy sa vytrácam z okolitého sveta a vstúpim do svojho vlastného. Či už v realite alebo v hlave.

Tento čas je pre mňa veľmi dôležitý - pomáha mi relaxovať, nabrať sily, vyčistiť myseľ, odpočinúť si, prísť na nové myšlienky, vypnúť, prestať rozmýšľať nad banalitami (niekedy aj serióznejšími vecami, lebo ani tie nie sú vždy prioritne dôležité ..). Jednoducho tento čas znamená pre mňa, moje telo, moju myseľ a moju dušu katarziu, čiže očistenie. Zbavím sa stresu, únavy, nechuti niečo robiť, smútku, depresie, pochybností, strachu ... A to som zďaleka ani nevymenovala všetko.

V dnešnom uponáhľanom svete sa však tento me time môže niekomu zdať zbytočný, nepotrebný či dokonca naň nemusí mať vôbec čas. Pri predstave, že deň má 24 hodín a mnoho času zaberú len naše nezdravé alebo zbytočné návyky či lenivosť sa mi nedá trošku nezamračiť nad týmito výplodmi. Aj ja mám veľa práce - chodím na univerzitu, mám svoje koníčky, venujem sa blogu, fotím a fotografie upravujem, učím sa kórejský jazyk, rada si čítam a niečo si pozriem, rozmýšľam nad novým konceptom blogu, venujem sa povinnostiam, ktoré sú spojené so školou, venujem sa domácim prácam a tak ďalej a tak ďalej. I napriek tomu, že sa to tak nemusí zdať, každý človek je niečím zaneprázdnený. Ak však prevahu tohto času tvoria veci, ktoré vykonáva rád a s láskou, tento človek je naozaj šťastný.

Why is self care so important?
Most of the people don´t even realize how important the self-care is. This term can be also known as a "me time" which means a while dedicated only to me, to my soul. For me, it´s time when I am turning off and slowly disappearing from a world around and I´m entering "my own" world - even if it´s in reality or only in my head. That time is very important for me - it helps me to relax, to gain strength, to clear my mind, to rest, to gain new thoughts, to turn off, to stop thinking about banalities (sometimes even about a serious stuff but even these aren´t the most important ones all the time). To simplify, this time means to me, my body, my mind and my soul a catharsis, purification.

In this hasty world, there are probably some people who would consider "me time" as something that isn´t needed or what is useless. Some of them don´t even "have time" for that. When I think about a day has 24 hours and how much of our time take unhealthy and useless habits or our laziness, I just can´t stop frowning. Even I have a lot of stuff to make do - I´m attending university, I have my hobbies and blog, I take photos and edit them, I´ve been learning Korean on my own, I like to read and watch something, I think about new blog´s concept, I have to deal with stuff connected to uni, I have to do the chores etc. etc. Even if it doesn´t have to be visible at first, every person has something he or she has to do. Every one of us is busy with something. But when you do that stuff with love and happiness, you can consider yourself to be a happy person.

Ale čo tak cez víkend? Niektorí radi leňošíme v posteli aj dopoludnia. V poriadku, pre niekoho môže byť práve táto činnosť akási odroda self care o ktorej sa snažím v tomto článku rozprávať. A čo si tak trošku privstať? Aspoň o hodinku či dve? Alebo aj o polhodinku či pätnásť minút! Veď za 15 minút sa dá vykonať toľko vecí, že by ste ani neverili. A nadviažem ešte na myšlienku, ktorú som začala rozoberať v paragrafe vyššie. V dnešnom svete je chvíľka pre mňa podľa mňa priam žiadúca a potrebná. Aj povinná by mohla byť! Veď človek sa niekedy musí zastaviť v tom každodennom zhone a uvedomiť si, čo chce vlastne v živote robiť, dosiahnuť, ako ho chce žiť, akým človekom sa chce stať.

Stačí aj polhodinka denne či pätnásť, desať ba čo i len päť minút! Verte, že vaše telo, myseľ a duša sa vám za tento čas oddychu poďakujú. Ten pocit znovuzrodenia a nového začiatku je neopísateľný. Je pre mňa akousi drogou, akýmsi pohonom vpred ..

Ako tak pozerám, tento článok dospel do peknej dĺžky. Preto si myslím, že nadnes to zabalím a v budúcom článku budem pokračovať s tým, ako si self care predstavujem ja. Ďakujem veľmi pekne za každé prečítanie a komentár ♥

But what about the weekend? Some of us tend to laze around in the bed until afternoon. It´s okay, for some people can be this activity considered as me time. But what about waking up a bit sooner? Maybe one or two hours sooner? Or even a half an hour or fifteen minutes are enough! Can you imagine how much can be done in only fifteen minutes? You wouldn´t even believe! I think that nowadays, something as a "me time" is really needed and desirable. Even obligated it should be! We just have to stop sometimes in this everyday hustle and realize, what we want to do in our life, what we want to achieve, how do we want to live and what person we want to become.

If you are one of those who "don´t have time", try to at least make five minutes for yourself. Your body, mind and soul will thank you later, I promise. The feeling of rebirth and the new beginning is just indescribable. It´s like a drug for me, some kind of a fuel for moving forward.

Well, when I look at this article now, it´s gotten pretty long, don´t you think? I think that for today it´s enough and I will continue the next week. Another topic will be about how I imagine the self-care. Thank you very much for reading and commenting on the article ♥